Hisse Senedi

Ürün Bilgileri

HİSSE SENEDİ NEDİR ?

Türk Dil Kurumuna göre; 

“Anonim ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge” .

 

Niçin Hisse Senedi Bastırmak Gerekiyor ?

Bunun en güzel cevabını Sn. Şükrü Kızılot’un Hürriyet Gazetesi arşivlerinde yer alan yazılarında bulabilirsiniz;

– 17 Aralık 2003 tarihli yazı

– 20 Ocak 2004 tarihli yazı

– 26 Eylül 2009 tarihli yazı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=197096&yazarid=82

 

Hisse Senedi Bastırabilmek için ne gerekiyor ?

Sadece karar vermeniz yeterli.

Gerisini, en son sermaye artırımı bilgilerinize göre, Mali Müşavirinizin kontrolü altında biz tamamlıyoruz.

 

Hisse Senedi Baskısı İçin İzin Gerekiyor mu ?

Hayır, hiç bir izin gerekmiyor.

 

Hisse Senedi Bastırırken Hangi Kriterler Önemli ?

Bu kriterleri sizin ihtiyacınıza göre birlikte belirliyoruz.

Boyutu,

Baskı renkleri,

Güvenlik mürekkebi, hologram

Şirketinizin logosunun yer alması gibi benzeri bir çok özelliği sizinle birlikte kararlaştırıyoruz.

Elimizdeki arşivimizden filigran modelleri seçiyoruz.

Veya dilerseniz özel maliyeti karşılığında tamamen size özel filigran çalışması da yapabiliyoruz.

 

Hisse Senedi Üzerinde Adres Bilgileri Gerekiyor mu ?

Hisse senetleri “namına” olarak düzenlenecek ise TTK 413’e göre hisse sahibinin ikametgah adresinin belirtilmesi gerekiyor.

 

Hisse Senedinin Kötü Amaçlar ile Kopyalanmasını Engelleyici Çözümler Var mı ?

Arzu ettiğiniz güvenlik kıstaslarına göre dilerseniz,

-özel kağıt,

– özel filigran,

– özel mürekkep,

– hologram …

ve benzeri, kopyalamayı engelleyici güvenlik unsurlarını size tanıtıyor ve dilediklerinizi baskınıza katmayı birlikte       kararlaştırıyoruz.

* Bu bilgiler; baskı işlemlerini gerçekleştirdiğimiz A.Ş.’lerin mali müşavirleri ile birlikte yaptığımız derlemelerdir. Lütfen baskı öncesi son onayınızı kendi mali müşavirinizden isteyiniz.

 

Ne kadar Sürede Teslim Edebiliyoruz ?

Siparişinizi takiben sizden talep ettiğimiz bilgiler elimize ulaştıktan sonra maksimum 5 iş günü içerisinde hisse senetlerinizi hazır ediyoruz. Daha acil ihtiyacınız olduğu takdirde lütfen bizimle temasa geçiniz.

Afyonkarahisar içerisindeki firmaların senetlerini firmanın ticaret sicilde kayıtlı tebligat adresine, kaşe ve imza yetkilisinin imzası karşılığında teslim ediyoruz.
Afyonkarahisar dışındaki firmaların; ticaret sicilde kayıtlı tebligat adreslerine, kargo firması kanalı ile gönderiyoruz.

Ürün özelliklerini belirleyerek size uygun hisse senedi fiyatını oluşturmak için bir telefonunuz yeterlidir.

 

SİZ DAHA HİSSE SENEDİ BASTIRMADINIZ MI?
BU yazıyı, özellikle hisse senedi bastırmayan anonim şirket ortaklarının okumaları gerekiyor. Hatta, okumakla kalmayıp kesip saklamalarında da yarar var.

Vergi yasalarında yer alan bazı hükümler, anonim şirketlerin hisse senedi bastırmasını gerektiriyor. Daha doğrusu, hisse senedi bastırmanın çok önemli bir ‘‘vergi avantajı”var. Anonim şirket ortağı olanlar, eğer ‘‘şirketin hisse senetleri varsa” ve bu hisse senetlerini iktisap (edinme) tarihinden itibaren ‘‘bir yıl” geçtikten sonra satarlarsa, satıştan doğan kazanç gelir vergisine tabi tutulmaz.

Şirketin ‘‘hisse senetleri yoksa” yani hisse senedi bastırılmamışsa, ortağın hisse satışından doğan kazanç, (iktisap tarihinden itibaren kaç ay geçerse geçsin) Gelir Vergisi’ne tabi tutuluyor (GVK Mükerrer Md. 80/1). Bu nedenle biran önce hisse senedi bastırmak gerekiyor.

NASIL BASTIRILACAK?
Ülkemizdeki anonim şirketlerin, yüzde 99’u aile şirketi ya da eş, dost ve arkadaş şirketi. Bu şirketlerin hisse senedi bastırmaları da, ailenin nikah ve düğün davetiyesi bastırma işleri gibi kolay…..

Hisse senedi bastırmak isteyenler, nikah ve düğün davetiyesi bastırmak isteyenler ne yapıyorlarsa aynısını yapacaklar. Davetiye bastırmak için matbaaya gittiklerinde, matbaacı onlara bir katalog veriyor ve onların arasından seçim yaparak davetiye siparişi veriyorlar. Hisse senedi basımı da aynen böyle…

Hiçbir resmi yerden izin ya da onay almaya gerek olmaksızın, şirketin bir yetkilisi ya da görevlendirilen elemanı matbaaya gidip, hisse senedi kataloguna bakıyor. Birini seçtikten sonra sipariş veriyor. Sipariş verirken, kaç liralık kupürler halinde ve varsa A serisi ve B serisi ayırımı yapılarak, basılacak hisse senedinin ayrıntıları belirtiliyor. Hisse senetlerinin basımında, hamiline veya nama ya da imtiyazlı olma durumlarını da belirtmek gerekiyor.

SONRAKİ İŞLER
Hisse senetleri, matbaadan teslim alındıktan sonra, hisse senedinin üzerine sahiplerinin ad ve soyadları ile ikametgah adresleri yazılır. Anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır. Ardından, ortaklara imza karşılığı dağıtılır. Bu senetlerin, ortaklar pay defterine kaydedilmesi de gerekir.

Sermayenin tamamı ödenmediği sürece hamiline yazılı hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamaz. Hamiline yazılı hisse senedi konusunda, yasalarımızda herhangi bir sınırlama yer almıyor. Şirketler, hisse senetlerinin yüzde 80’ini hamiline olarak bastırabilecekleri gibi, tamamını da hamiline bastırılabilirler.

Limited şirketlerde, hisseler kaç yıl sonra satılırsa satılsın, satıştan doğan kazanç gelir vergisine tabi. Anonim şirketlerde ise, iktisap tarihinden ‘‘bir yıl” geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin kazancı, isterse 1 trilyon lira olsun gelir vergisine tabi değil. Hisse senedi bastırılmadığı durumlarda ise, şirket hissesi kaç ay ya da kaç yıl sonra satılırsa satılsın, satıştan doğan kazanç gelir vergisine tabidir. Tüm bunları anlattıktan sonra, anonim şirket yetkililerine bir kez daha soralım.